• Verificări şi revizii ale instalaţiilor de gaze naturale  

  Despre instalaţia de utilizare a gazelor naturale
  Instalaţia dumneavoastră de utilizare începe după postul de reglare şi se continuă până la coşul care serveşte la evacuarea gazelor arse.

  Instalaţiile de utilizare gaze naturale se verifică pe tot traseul:

  • instalaţia exterioară;
  • coloana comună, existentă pe casa scării (în cazul apartamentelor cu instalaţie separată pe contor individual);
  • instalaţia comună a asociaţiei de proprietari ce traversează apartamentele contorizate individual.

  Verificarea şi revizia instalaţiei de utilizare – răspunderea clientului
  Verificarea/Revizia instalaţiei de utilizare este obligatorie, fiind prestată pentru clienţii casnici şi noncasnici din categoriile B1, B2 şi Asociaţiile de Proprietari, după cum urmează:

  • verificare la interval de maxim 2 ani;
  • revizie la interval de maxim 10 ani;

  Revizia este obligatorie şi în următoarele cazuri:

  • în urma neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
  • după orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare.

  Serviciile noastre
  Echipele Distrigaz Confort efectuează verificări şi revizii cu profesionalism maxim.

  Prin sistemul “Diagnostic de securitate al instalatiei de gaze”, specialiştii Distrigaz Confort se angajează să evalueze punctual fiecare element component al instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru a depista gradul de siguranţă al acesteia. Defecţiunile minore* ale instalaţiei, sesizate la efectuarea verificării sau a reviziei, vor fi soluţionate pe loc, fără un cost suplimentar (schimbarea garniturii racordului holandez, gresarea robineţilor, etc.).

  Pentru a primi o ofertă personalizată pentru efectuarea verificării sau reviziei instalaţiei de gaze naturale, contactaţi acum consilierii Distrigaz Confort!


  * Defecţiuni care presupun reparaţii simple ce pot dura maxim 10-15 minute şi care nu necesita scule, piese sau materiale suplimentare.